Strauss-konserterna arrangeras nästa gång på trettondagen, 6.1.2023.

Biljettförsäljningen inleds under hösten 2022.